Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico - Rúa do Progreso, 28 | Tlf: 988 391 085
inorde@inorde.com
Madrid, 29 de xaneiro de 2015.- O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentaron hoxe na Feira Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, o Plan "Ourense, a provincia termal", o proxecto máis importante no ámbito turístico da provincia e Ourense, a desenvolver no período 2014-2020, e que ten como obxectivo poñer en valor os recursos termais, naturais e culturais de Ourense, estruturando a oferta e os servizos de tal xeito que conduzan á creación do destino e da marca "Ourense, a provincia termal".
 
No acto de presentación, que tivo lugar no stand de Galicia en Fitur e que contou tamén coa participación de Paolo Vasile, conselleiro delegado de Mediaset, e do director xeral e Contidos de Mediaset, Manuel Villanueva, Manuel Baltar dixo que Xunta e Deputación de Ourense "van da man no desenvolvemento deste plan que pretende potenciar e promocionar os singulares recursos do termalismo que temos na provincia de Ourense para situala no mapa mundial do turismo de ocio e saúde, pois a provincia de Ourense conta cunha inmellorable materia prima como é súa riqueza natural por riba e por baixo da terra".
 
 
Diario Oficial de Galicia de 26 de enero
RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2015 pola que se publica o tipo de xuro para o exercicio 2015 para as operacións acollidas ao Programa de préstamos do Igape para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI).
RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro 2015 pola que se publica o tipo de xuro para o primeiro semestre de 2015 para as operacións acollidas a diferentes convenios e programas de axuda.

Diario Oficial de Galicia de 23 de enero
ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a incorporación de mozos á actividade agraria cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2015.
ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2015.
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 19 de decembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 19 de decembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos investimentos das pemes en equipamentos produtivos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
Ourense, 22 de xaneiro de 2015.- O Consello Reitor do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), reunido hoxe baixo a presidencia do titular da Deputación de Ourense e presidente do Inorde, Manuel Baltar, aprobou a concesión de axudas 2015 por un importe total de 99.000 euros, que irán destinadas a solo empresarial e desenvolvemento de actividades comerciais e empresariais. En concreto, en vista dos plantexamentos de colaboración propostos polos beneficiarios as axudas concedidas son: para o Concello de Cea (finalidade: parque empresarial), un importe de 50.000 euros; para o Concelllo de Riós (parque empresarial), un total de 35.000 euros; para o Centro Comercial Aberto de Ourense (para actividades do centro), un importe de 8.000 euros, e para a Asociación de Xóvenes Empresarios de Ourense (actividades da asociación) a cantidade de 6.000 euros.
Relación de subvencións do DOGA de 20 de xaneiro de 2015
Consellería do Medio Rural e do Mar
ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2015.
 
Axencia Turismo de Galicia
RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos declarados municipios turísticos, para a contratación de persoal nas oficinas de turismo nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.
RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión ás festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.
RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Agenda [+]

<<   Febrero   >>
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Promercado

01-02-2015 | © Inorde

ACV Galaica